БГ | EN
КЪДЕ МОГА ДА УЧА Една учебна година в САЩ Една учебна година в Англия ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ Кандидатстване с NGB Обучение и работа в Канада FAQ

Една учебна година в САЩ

Програмата “Една учебна година в Америка” е създадена от Американското правителство като обменна програма за ученици в гимназиалния курс на обучение. Програмата осигурява на ученици от цял свят възможността да се обучават в държавно или частно училище на територията на САЩ, което би задоволило техните интереси и нужди. Целта на програмата е сближаване на американската култура с другите. Учениците участващи в тези програми стават своеобразни свидетели на американската култура и имат уникалната възможност да се потопят в ежедневния живот на американските си връстници. Учебната програма предлага възможност кандидата сам да избере населеното място, както и самото училище или региона. Учебните занятия ще се провеждат в малки класове, където се развиват допълнителни извънкласни качества

Защо да участвам?

На крехка тийнейджърска възраст ще имаш възможност да посетиш друг континент, сам да избереш къде искаш да учиш, да развиеш знанията си по английски език много над нивото на твоите съученици, да срещнеш много приятели от различни държави и най-важното да бъдеш в „кухнята” на американската култура и бит. Възможност да придобиеш диплома за средно образование (при достигане на изискванията обявени от съответния щат). В продължение на 10 месеца ще  имаш възможността да посещаваш американско средно учебно заведение и да живееш в приемно семейство - хора, които са специално подбрани и ще се грижат за теб през времето, което ще прекараш там.

Ако ти си:

 • на възраст между 15 и 18 години.
 • владееш английски на добро ниво (проверява се с тест)
 •  имаш среден успех за последните две години на обучение, над 4,5 (академична справка за изучаваните предмети и получените оценки за последните три години)
 • имаш интерес да живееш в САЩ за една учебна година
 • имаш препоръка от преподавател по английски език
 • в добро здравословно състояние и с интерес към други нации – тяхната култура и обичаи

Ела и изживей една невероятна учебна година с други деца на твоята възраст, с подобни интереси, но от коренно различна култура.

В цената на програмата са включени:

 • Настаняване в приемно семейство-домакин, грижа за участника, битово обслужване и храна;
 • Обучение в държавно училище;
 • Документ за завършен съответен клас в САЩ;
 • Застраховка;
 • Среща-ориентация с участниците и техните родители, която се провежда от психолог, включен в програмата с цел по-благоприятно и безпроблемно адаптиране към чуждата култура и временно откъсване от близките.