БГ | EN

ЗА НАС

NGB-CONSULTING е компания за организиране на междукултурен обмен, консултиране за висше образование в чужбина и консултиране в сферата на организационното развитие, мениджмънта и УЧР.

Сферите на дейност на компанията осигуряват приемственост в жизнените стратегии на своите клиенти в един продължителен отрязък от техния живот – като се започне от консултиране за тяхното студентство, студентските бригади в САЩ Work&Travel, Internships и пр., мине се през реализацията им на трудовата борса и се достигне до помощта, която им предоставя в решаването на проблеми по време на тяхното кариерно развитие като мениджъри. Тази идея е вплетена в името на компанията “New Generation’s Business” – “Бизнесът на новото поколение“.

Мисия на компанията е: “Да срещне заедно за общ бизнес хора с идеи и хора с възможности, които иначе никога не биха се срещнали!”.

По отношение на клиентите си компанията осъзнава тяхното първостепенно значение не само като източник на доход, но и като рекламни лица, които спонтанно и активно информират пазара за използваните от тях “продукти” на NGB. Затова наша основна цел е да проучваме техните потребности, да ги удовлетворяваме по най-добрия възможен начин, да проследяваме тяхната “консумация” на нашите продукти, да ги подпомагаме при възникване на проблеми, да се съобразяваме с техните капризи в съзвучие с девиза “Клиентът винаги има право!”, да ги убеждаваме и сдържаме, ако е нужно, да ги търсим и информираме за нови, интересни за тях възможности, след като изчерпим конкретната услуга.

С партньорите си NGB взаимодейства на взаимноизгодна основа, съобразява се не само със своите, но отчитайки и техните интереси и грижейки са за удовлетворяването им. В отношението си с тях се стреми да съчетава стабилност, надеждност и лоялност с гъвкавост, адаптивност и независимост. В стратегията на компанията се отделя първостепенно място на развитие мрежата от връзки и контакти с най-известните и стабилни агенции и компании със сродна дейност – междукултурен обмен на студенти, набиране на персонал и предлагане на работни места, бизнес клиенти за консултантски услуги. Всяко предложение за съвместен бизнес ние разглеждаме задълбочено и аналитично и откликваме на всяко коректно предложение.

По отношение на своите служители NGB-Consulting се отнася грижовно и се стреми да съчетае техните интереси, лични предпочитания, цели и жизнени стратегии с потребностите и интересите на компанията от развитие, обновление, стабилно финансово състояние и ефективно конкурентно поведение. Разчита на техния професионализъм, осигурява им пространство за автономия и инициатива, цени приноса им, старанието, вътрешно наложената дисциплина. Техният жизнен успех и материален напредък е основна грижа на компанията.

С институциите спазваме стриктно правилата и законовите норми, като се стремим да преодоляваме проблемите, без да ги превръщаме в конфликти. Разбираме тяхната по-мащабна мисия на организатор и регулатор на цялото общество и правим всичко, което е по силите ни, за да сме в унисон с законовите изисквания и разпоредби и за да подпомагаме активно изпълнението на техните задачи. Същата строгост и лоялност към институциите налагаме и на нашите служители, партньори и клиенти, като се стараем да не допускаме каквито и да е нарушения.

С конкуренцията се държим неагресивно и колегиално – по-скоро като с партньори. Споделяме виждането, че злепоставянето на конкуренцията е злепоставяне на бизнеса, от който и ние сме част…

Нашите консултанти:
В зависимост от естеството на проблемите на клиента, за тяхното разрешаване се сформират различни екипи от специалисти с подходяща квалификация и насоченост.
Консултантският екип разполага с редица методики, техники и процедури, които представляват специализирано know – how , обезпечаващо висока ефективност и резултати както в работата с клиентите, така и в обучението.

В екипа влизат отлично подготвени и висококвалифицирани кадри, притежаващи не само необходимото академично образование, но и стабилна прагматична ориентация и богат опит. Това са:
•    Водещи на проекти – хабилитирани университетски преподаватели, чиято задача е да формират и ръководят ефективни работни групи и да осигурят необходимото методическо ръководство;
•    Специалисти , които професионално участват в процеса на разрешаване на организационните проблеми;
•    Докторанти и специализанти , които в процеса на своето образование изпълняват асистиращи функции;

Програмни координатори
Нашите специалисти имат опит по междукултурния обмен на студенти в широк диапазон:
•    Work and Travel
•    Internships
•    Working abroad
•    High school academic programs, etc.

Ние имаме връзки със спонсорски организации и работодатели, с учебни заведения и институции, които осигуряват работни места, приемни семейства, стажове и обучение.

На територията на страната поддържаме широки контакти, както с учебни заведения и институции, така и с бизнес компании, администрация и консулства.

В отношенията с нашите участници в програмите за междукултурен обмен на студенти ние следваме следните принципи:

  • пълна информираност на клиента за условията на предстоящия период на живот и работа в САЩ и други страни;
  • защита интересите на клиента пред институциите, администрацията, консулствата и чуждите партньори в чуждата страна;
  • поддържане на надежден контакт по време на кандидатстването и престоя в чужбина, консултации и подкрепа по всяко време;
  • осигуряване на най-изгодни икономически и финансови условия на кандидатстване, транспорт, връщане на данъци и пр.;

Ние поддържаме връзки с нашите клиенти и след завръщането им в България и организираме при преференциални условия и следващите им участия в програмите по междукултурен обмен на студенти.