БГ | EN

Ен Джи Би Консултинг ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.073-24934-C01

Ен Джи Би Консултинг ЕООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.073-24934-C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 

Повече за проекта ще намерите тук: