БГ | EN

Ambassador Scholarship Program

   Да станеш посланик на САЩ в собствената си страна. Това е мисията на програмата за обмен J-1 Work and Travel. Целта е да се обогати международното разбирателство и приятелските отношения между хора от различни страни. Нашите дългогодишни партньори – CCIGreenheart, от своя страна предоставят стипендия за тези посланици. Тя се стреми да подпомогне личностното развитие и професионалното израстване на участниците, както и да даде възможност за съвместна работа по проекти, заедно с американски фирми, засягащи околната среда, устойчивостта, дипломацията. Важно е да се уточни, че при успешно класиране за стипендия, всички програмни такси (с изключение на самолетен билет и правителствени такси) ще бъдат възстановени на участниците след края на програмата.

   Ако и вие искате да станете част от програмата и да изживеете незабравимо лято със свои връстници от целия свят, трябва да:

-          планирате доброволческо събитие в САЩ и в родната ви страна;

-          се ангажирате с различни дейности в приемащата ви общност;

-          да публикувате интересни статии и видеа в блога на CCI Greenheart;

   Кандидатстването отнема известно време, но чакането си заслужава. То следва следната линия:

-          1 март 2017г. – всички молби за стипендии трябва да бъдат изпратени на CCI Greenheart;

-          13 – 17 март 2017г. – провеждане на интервюта;

-          27 март 2017г. – изготвя се списък с имената на избраните;

-          май 2017г. – пристигане в САЩ.

   Както при всяка организация, така и тук има задължения, които трябва да се спазват. Ето и някои от тях:

   Задължения на участниците преди началото на програмата:

Един месец преди началната дата на работното разрешително студентите трябва да изготвят видео по една от следните теми:

-          Как смятате да научите повече за другите култури по време на престоя си в САЩ?

-          Опишете професионалните умения, които се надявате да получите по време на работата си в САЩ

-          Какви са основните проблеми, засягащи околната среда във вашата държава и какви методи могат да бъдат приложени за тяхното разрешаване?

   Задължения по време на програмата:

Всеки месец участниците трябва да представят по 5 снимки, заедно с кратък текст за тях или да създадат видео в рамките на 1-2 мин. по една от следните теми:

-          Кое е специалното във вашия град домакин?

-          Какво научихте от хората, с които се запознахте по време на програмата Summer Work and Travel?

-          Какви нови умения придобихте по време на вашата работа?

   Задължения след края на програмата:

-          1 януари 2018г. – създаване на финален проект. Видът на проекта трябва да бъде свързан с преживяванията по време на програмата Summer Work and Travel. Само след одобряване от страна на CCI Greenheart, участникът получава своето портфолио;

-          15 януари 2018г. – завършеното портфолио се споделя с изпращащият партньор и със съответния участник.

   Образованието е ключът към отварянето на множество врати за бъдещи успехи, а международните пътувания значително увеличават броя на възможностите и перспективите пред студентите, както и разширяват техния мироглед. Желанието на CCIGreenheart е точно такoва – да даде възможност на студентите да бъдат себе си, да се изразяват свободно и да се развиват в заобикалящия ги свят.