БГ | EN

Обучение за консултанти, мениджъри, специалисти по УЧР

От 1-ви Юни 2016 г. стартира набирането на кандидати за обучение по Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси.

Ако вие желаете да усъвършенствате изучаваното от вас като го преживеете и практикувате в групова среда на съмишленици с висока интелигентност, опит и социална компетентност, можете да се включите в  8-ми випуск специалисти, които подготвяме и които успешно се реализират в бизнеса, неправителствения сектор и държавната администрация.

Приемат се кандидати с изявен интерес и способности в тези областни, които заемат или желаят да заемат водещи позиции в организацията и които се нуждаят от повишение на квалификацията си и усвояване на нови знания и умения – базисни и за напреднали. Ние осигуряваме пълен набор компетенции за успешно изпълнение на експертни функции, без оглед на равнище и характер на базисно образование, възраст, статус и т. н.

Начало 05-06 ноември 2016 г. / 14 съботно-неделни модула през седмица / хорариум 224 часа / преподаватели: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров / учебник в 3 части, включен в цената / сертификат на български и английски език.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.
 
За подробности и записвания вижте: http://www.ngbconsult.com/ - организационно консултиране – обучение на консултанти.