БГ | EN

Държавен кредит за UK магистратури

Запиши магистратура във Великобритания сега и получи кредит от  £10,000!

За пръв път,  за записалите се студенти през 2016-17 академична година, правителството в Англия отпуска кредит до £10,000 на студент. Идеята на този кредит е да предостави финансова подкрепа на студентите по време на тяхното обучение както за семестриалните такси, така и за всекидневните им разходи.

 

Обща информация:

Кредитът е на стойност от максимум £10,000.

Може да го получи всеки студент записал се за магистърска програма във Великобритания.

Важи за всякакъв тип магистърска програма, включително и дистанционно обучение.

Кредитът се прехвърля директно по Вашата банкова сметка в Англия.

Кандидатстването за кредит започва от лятото на 2016 година.

 

Кой може да получи кредит?

Всеки европейски гражданин записал се за магистърска програмавъв Великобритания, който е на възраст под 60 години.

Незавършили друга магистърска програма.

При програмата за дистанционно обучение се изисква студентът да живее в Англия до завършването си.

 

Връщане на кредита

Връщането на кредита ще започне една година след завършване на магистърската програма.

Връщането на кредита за студентите записали магистърска програма през учебната 2016/2017 г. ще започне през 2019 г.

Връщането на кредита започва при достигане на прага от £21,000 за 2019/20.

Сумата за връщане ще бъде 6% от дохода надвишаващ £21,000 годишна заплата.

Кредитът (или оставащата сума по него) ще бъде отписан (опростен) 30 години след като той е станал изискуем.

 

Повече информация може да получите от консултант на NGB Consulting.