БГ | EN

Стипендия от £2000 - безвъзмездно

Тази година University of South Wales има изключително атрактивно предложение за

бъдещите си студенти. Университетът подарява £2000 на абсолютно всеки свой български

студент с успех от дипломата за средно образование над 5.50. Единственото условие е

студентът да има открита банкова сметка в Англия, на която сумата да бъде преведена още

през февруари 2017г.

Друго нововъведение от тази година е, че срокът за кандидатстване се удължава до месец

май.

За повече информация относно изисквания и крайни срокове, посетете:

http://money.southwales.ac.uk/undergraduate/bursaries-and-scholarships/academic-achievement-

scholarship/