БГ | EN

Получавай по £2,500 за 3 поредни години

Стартира нова инициатива на един от най-престижните университети в Лондон и Кент – University of

Greenwich. Учебното заведение раздава по £2,500 на всеки български студент с успех над 5.50 от

дипломата за средно образование. Важно е да се подчертае, че това не е отстъпка от годишната

такса – сумата се превежда директно по банковата сметка на студента веднага след пристигането му

в Англия през септември.

University of Greenwich не само посреща новопристигналите си студенти с парично възнаграждение

за избора им. През следващите 2 години от обучението си всеки от студентите постигнал успех над

60% през годината получава отново £2,500 в началото на учебната година. По този начин всеки има

възможност да получи сумата от общо £7,500 за 3 години, които се равняват на около две средни

годишни заплати в България.