БГ | EN

Атрактивни стипендии за целия период на обучение

От тази година University of Bedfordshire започва нова кампания за финансова подкрепа на

студентите си. Университетът въвежда възнаграждение в размер на £800 за всеки български

студент с успех от дипломата за средно образование над 5.50. Сумата се получава на 3 части

през учебната година под формата не чекове. Стипендията може да бъде използвана за

абсолютно всякакви цели и покупки по ваш избор. Всяка следваща година (максимум до 3

години) имате възможност да получавате стипендията отново с единственото условие да имате

успех над 60% сборно от всички учебни предмети.

Притеснявате се, че може да не достигнете 60%? Не се отчайвайте – отново ще получите

стипендия!

University of Bedfordshire предлага стипендии от £500 за всеки студент с успех под 60% в

продължение на 3 години. Стипендията се изплаща по същия начин както и при по-успешните

студенти и отново чековете могат да бъдат използвани според нуждите ви.

Има и трети вариант за студентите избрали 4-годишна програма на обучение. В този случай

стипендиите са отново в размер на £500 през целия период на обучение, което значи, че

получавате £2000 до края на последната учебна година.