БГ | EN

Резултати от лотарията за Зелена Карта

Бихме искали да информираме всички, които са подали документите си за кандидатстване за Зелена карта.

Държавният департамент отложи началото на проверката на статуса на участниците (Entrant Status Check) в програмата DV 2021 

за 6 юни 2020 г

Американското консулство съобщиха, че ресурсите на Държавния департамент в момента се използват в отговор на пандемията COVID-19 и приоритетът е оказване на съдействие на американските граждани в чужбина.

Важно е да се отбележи, че забавянето няма да подейства отрицателно на процеса по насрочване на интервютата, които ще започнат от 1 октомври 2020.

Повече подробности можете да намерите тук.