БГ | EN

СТАРТИРАМЕ АКАДЕМИЧНАТА УЧЕБНА ГОДИНА - СРОКОВЕ

Наближава началото на академичната учебна година и предстои стартът на десетия випуск по „Управление на човешките ресурси, мениджмънт и организационно консултиране”, за което срокът за записване за София е 25 Септември, а за Пловдив – 30 Септември.

 

ЗАЩО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРИ В ЕДНО?

 

Когато става дума за „Управление на човешките ресурси, мениджмънт и организационно консултиране” най-често задаваните въпроси са: „Защо задължително три в едно?”; „Аз се интересувам само от управление на човешките ресурси”. Има и други питания: „само за мениджмънт” или „само за консултиране”.

Излишна и вредна скромност!

Отговорът е прост: защото драмата с човешките ресурси се играе на сцената на йерархично изградената организация и без тя да се познава и контролира, никакво управление не е възможно. Специалистът по управление на човешките ресурси управлява и следва да може, да изработва стратегии, да планира, регулира и контролира в сферата на своите функции. С други думи да изгражда организационната среда, т. е. да мениджира чрез условията (Джонев, С. и Пл. Димитров. (2014-5) Организационно консултиране, мениджмънт, управление на човешките ресурси, т. 3. Ен Джи Би Консултинг). А в най-успешния случай и да оглави и ръководи отдел „Човешки ресурси”.

От друга страна всякакви промени в организационни конструкти, които засягат човешкия фактор – мотивация, кариера, повишаване на квалификацията, атестиране и т. н., и т. н. – изискват във висша степен той да е и ефективен консултант. Да умее да влияе на организацията, да я видоизменя, да работи с целия апарат ръководители и изпълнители и да внася гледната точка на човешките ресурси в управлението. Това фактически го прави консултант и задължително звено във високите етажи на властта, заедно с Управителя, Изпълнителния директор, Началниците на отдели и пр.

От своя страна мениджърът, пренебрегнал човешкия фактор и мислещ за бизнеса само като икономист, технолог или търговец, обсебен от печалбата, е забравил за смисъла, който организацията трябва да има за подчинените му (Виж статията ми в Linkedin –https://goo.gl/hZDZKP). Така той губи подкрепата, лоялността, отзивчивостта на служителите си и остава да работи с враждебни и „неблагодарни” служители. Позната и болезнено непреодолима ситуация за много управители и мениджъри. С други думи мениджърът не само се нуждае от сътрудничество с отдел „Човешки ресурси”, но и сам да изпълни своя дял от тези функции по УЧР с персонала.

Освен това, мениджърът, който и да е той, стои поне една степен по-високо и в йерархията, и в техническите си познания от подчинените си, което му налага често да изпълнява ролите на ментор, наставник, консултант. Или да организира тези дейности за персонала си. Консултативният подход извежда мениджъра до по-висока степен на влияние върху персонала и до трансформационното лидерство като идеал в управлението и промяната на хора.

Що се отнася до консултирането, освен че е елемент и на двете позиции – специалиста УЧР и мениджъра – то е и профилирана управленска дейност във все същата среда (хора и управление), извън която организацията няма друго битие. Без теоретически и практически да познава „анатомията” (структурата), „физиологията” (функционирането) и „нервната система” (човешкия фактор) на организацията, консултантът е неграмотен и безпомощен.

Но да консултираш е и изкуството да обучаваш, да диагнозираш, да организираш една изключително деликатна материя с много съпротиви, която изисква апостолска харизма, за да е успешна, и която не всеки носи по рождение, но може и трябва задължително да развие у своята личност, ако иска трудът му да остави следа.

Ето защо в нашите обучения ние работим за подготовката на професионалисти, органически съчетаващи трите области, способни да се реализират с еднаква лекота и в трите поприща. Защото три е винаги повече от едно!

 

 

Проф. С. Джонев