БГ | EN

Стартира обучение по 'Управление на ЧР'!

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ & THE NEW GENERATION’S BUSINESS – ACADEMY LTD.

Ако се интересувате предимно от УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, „Обучението на специалисти по УЧР, мениджъри, консултанти”, което стартира на 6-7октомври 2018 г., ще ви даде:

 

 • Принципите на взаимоотношение с персонала;
 • Методи за оценка, атестиране и провеждане на Центрове за оценка;
 • Средства и инструменти за подбор, назначаване и освобождаване на кадри;
 • Личностни комуникативни умения и управление на комуникациите в Компанията;
 • Водене на различни по характер и стил беседи със служителите;
 • Инструменти за мотивиране и изграждане на мотивационна система в организацията;
 • Умения за посредничество при разрешаване на конфликти и водене на преговори;
 • Копинг-стратегии за справяне със стреса;
 • Средства за обучение на персонала, подготовка на обучители, коучинг;
 • Пътища за привличане сътрудници при взимане на решение и изграждане на екипи;
 • Внедряване на корпоративно предприемачество в работата на персонала;
 • Пътища за управление на промяната в организацията и индивида;
 • Знания за изграждане и управление на организационната култура на Компанията;
 • Умения и посоки за работа с мениджърите и висшестоящите в йерархията;
 • Умения за фасилитация и изработване на евристични решения;
 • Стратегии за организационно изграждане и управление на Отдел „Човешки ресурси”.

 

Освен това вие ще можете:

 • Да управлявате тези процеси;
 • Да консултирате другите как да го правят;
 • Ще преминете през опита на групово-динамичен и сензитивен тренинг с цел разгръщане на вашата емоционална интелигентност;
 • Ще работите и усъвършенствате изучавания от вас материал, като го преживеете и практикувате в групова среда на хора с висока интелигентност, опит и социална компетентност;
 • Ще почерпите знания от стила на поведение, методическия подход и опита на водещи консултанти с утвърдено практическо и академично присъствие в областта на управление на персонала.

За да достигнат до тази висока компетентност, участниците овладяват 14 модула по базисни теми на организационната психология и управлението на човешките ресурси с общ хорариум 224 часа в 14 съботно-неделни сесии (през седмица).

 

Преподаватели: проф. С. Джонев и д-р Пл. Димитров

Ще ви посветят в един различен стил на организационно поведение, консултиране и преподаване, което е една от най-съществените заслуги на обучението.

Учебник в 3 части, включен в цената.

Сертификат на български и английски език.

Краен срок за записване - 25.09.2018 г.

Повече за обучението на: http://ngbconsult.com/ci1-obuchenie-na-konsultanti