БГ | EN

ТЕСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

ДАЙТЕ ТЛАСЪК НА СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ! 

Къде са вашите заложби? В словото, в изчисленията, в изкуството, в науката, в занаятите или в движенията? Сигурно често си задавате този въпрос за себе си, или за своето дете. И вероятно сте си давали, къде по-уверено, къде по-неуверено, интуитивен отговор. Без да решаваме вместо вас съдбата ви, ние ще ви дадем информация за посоката и степента на вашите заложби и интереси, така че да насочите усилията си в най-перспективните и присъщи за вас сфери, а животът ви да протече успешно и щастливо.

Методиката на Джим Барет за оценка на вашите способности, личност и мотивация, включва 12 теста:

 1. Тест за зрителни съждения;
 2. Тест за числови съждения;
 3. Тест за вербален анализ;
 4. Тест за логически съждения;
 5. Тест за пространствена ориентация;
 6. Тест 3 – D;
 7. Системен тест;
 8. Речников тест;
 9. Тест за пресмятане;
 10. Личностен тест;
 11. Тест за интереси;
 12. Тест мотивация за кариера.

 

Те са приложими за възраст над 12 години (или най-рано за шестокласници) и нямат горна възрастова граница. Там където е необходимо, нормите са съобразени с възрастта на изследваните лица.

Свържете се с нас, за да тестваме вашите заложби и кариерната ви ориентация - 0878593062!

 

ЗА ОРИЕНТАЦИЯ В РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТВАНЕТО

Е ПРИВЕДЕН ДОЛНИЯТ ПРИМЕР:

 

Д…. Д….. – 12 години 

Тестови резултати

Тест 1-9. Профил на способностите:

 


            

Описание на способностите:

 

 1. Зрителни

Много над средното ниво изразена склонност към науката; добър в детайлите, в събиране и анализиране на информация.

 1. Числови

Много над средното ниво изразена способност за анализ на количествени данни; в комбинация със зрителните способности изразява по-научни или технически склонности.

 1. Вербални

Около средното ниво.

 1. Логика

Много над средното ниво изразена способност: инициативни; мислещи бързо; ефективни в практически ситуации,  включващи хора; успешни, независимо от академичните резултати.

 1. Пространствени

Около средното ниво.

 1. 3 - D

Много над средното ниво изразена способност: творчески потенциал; структуриран подход както в архитектура и планиране; най-чиста мярка за базисна интелигентност; силни в дизайн, рисуване, занаятчийски умения; заедно с числовите умения предразполагат към инженерство и технологии.

 1. Системни

Около средното ниво.

 1. Речник

(тест за познания)

Много над средното ниво изразена способност; притежава речник, който дава предимство; дава възможност за ясен анализ и предаване на информация и ясни идеи.

 1. Пресмятане

(тест за познания)

Изключително високо ниво: показва бързина в пресмятанията; способности, подходящи за професии, където са нужни количествени измервания , административни и търговски дейности.

 

Коефициент на интелигентност: IQ = 115,00

 

Тест 10. Личностен тест

  

 

Общ резултат

Доминираща буква

Разлика в резултатите

Измерения, свързани с хората

SO = 24

G = 31

G

7

A = 35

P = 23

A

12

Измерения, свързани със задачата

I = 37

F = 30

I

7

SP = 42

D = 38

SP

4

 

 

Личностна схема

 

SO

Усамотен

50 45 40 35 30 25x20 15 10

10 15 20 25 30X35 40 45 50

Общителен

G

A

Себеутвърж-даващ

50 45 40X35 30 25 20 15 10

10 15 20x25 30 35 40 45 50

Пасивен

P

I

С богато въображение

50 45 40X35 30 25 20 15 10

10 15 20 25 30x35 40 45 50

Реалист

F

SP

Спонтанен

50 45X40 35 30 25 20 15 10

10 15 20 25 30 35x40 45 50

Обмислящ

D

 

Доминиращи характеристики:

 

Измерения, свързани с хората:

Общителен – подхождат професии, свързани с хора (секретар, конферансие, треньор),

Себеутвърждаващ се – подхождат професии, свързани с индивидуални изяви (мениджър, актьор, преговарящ),

 

Измерения, свързани със задачата:

С богато въображение – подхождат творчески професии (художник, автор, музикант, танцьор),

Спонтанен – демонстративен (лесно възбудим, забавен, нямащ дълбочина), шоумен.

 

Допълващи характеристики:

Обмислящ – сдържан, приема фактите такива, каквито са, издръжлив пред изпитанията (хирург, терапевт, пожарникар, чертожник, служител по сигурността),

Реалист – логичен в мисленето, обективен, аналитичен (адвокат, техник и пр.).

 

 

 

Тест 11. Мотивация – интереси [%]

 

 

 

Слово

Изкуство

Физическа

дейност

Експеримен-тална

дейност

Организа-ционна

дейност

Бизнес

Социална

дейност

Процентен

резултат

55

80

50

45

30

45

45

 

 

 

Доминиращ интерес:

Отразява желание да се използва въображението и интуицията чрез изкуството, музиката или танца.

 

 

Тест 12. Мотивация – професионална кариера  [%]

 

 

 

Доминиращо желание за професионална кариера:

Изкуство: дейности, свързани със създаване или представяне на изкуство.

Физическа дейност: дейности, свързани с изработване на различни предмети в сферата на техниката или приложната сфера.

Слово: дейности, свързани с говорене или с писане.

 

В РАЗГОВОР С ПРОФЕСИОНАЛЕН ПСИХОЛОГ ВИЕ ЩЕ СЕ ОРИЕНТИРАТЕ В БОГАТСТВОТО НА ВАШАТА ЛИЧНОСТ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЦЕННИ СЪВЕТИ КАК ДА СЪЧЕТАЕТЕ И РАЗВИЕТЕ РАЗНООБРАЗНИТЕ ВИ, ЧЕСТО ХАОТИЧНО РАЗПОЛОЖЕНИ ДАРОВАНИЯ.