БГ | EN
ВИЖ ВСИЧКИ ОФЕРТИ

Professional Career Training (PCT)

Какво е “Professional Career Training”?

“Professional Career Training” е програма за практика/стажове в Съединените Американски Щати. Участниците по тази програма могат сами да намерят компания, в която да практикуват легално или да им бъде намерена такава компания чрез посредничеството на NGB – Consulting. Изискването е работата в САЩ да е или по академичната специалност, която учат или са завършили в университета, или да имат минимум 2 години професионален опит в областта, в която ще практикуват в Щатите. Продължителността на една специализация може да бъде от 1 до 18 месеца, като няма определени начални и крайни дати. Програмата е валидна целогодишно. Участниците не могат да работят легално на повече от една позиция и нямат право да сменят работодателя си.

Като участници в програмата ще имате възможност да се запознаете с американската бизнес-култура, живеейки и работейки в САЩ. Независимо от това дали стажувате в голяма компания или в малка фирма с идеална цел, ще научите много за един различен бизнес-свят и ще придобиете изисквания навсякъде професионален опит.

Кой може да кандидатства?

 • Семестриално завършил или дипломирани вече студенти;
 • Имащите минимум 2 години професионален опит в сферата, в която искат да стажуват;
 • Онези на възраст между 20 и 35 години;
 • Имащите напреднало ниво на владеене на английски език.

 

Как се кандидатства?

Ако търсите сами компания, в която да специализирате, следвате следните стъпки:

 1. Получавате информация за програмата;
 2. Започвате да си търсите компания, в която да стажувате;
 3. Намирате такава;
 4. Предоставяте на NGB – Consulting писмо от американския работодател, с което потвърждава, че Ви предлага специализация (стаж);
 5. Кандидатствате за програмата с необходимите документи;
 6. Получавате Application Form и инструкции от NGB – Consulting;
 7. Подавате документи за издаване на DS2019 формуляр и заплащатe сумата по програмата, която зависи от продължителността на Вашата специализация;
 8. Правите резервация за самолетен билет;
 9. Получавате своя DS2019 формуляр;
 10. Кандидатствате за J-1 виза;Закупувате самолетен билет;
 11. Получавате Good-bye package, който съдържа документи и инструкции за престоя в САЩ, като застраховка, наръчник и пр.;
 12. Пътувате до Щатите;
 13. Работите/Стажувате в определения период;
 14. Завръщате се в България след приключване на позволения период за престой.

 

Ако NGB Consulting намира компанията, в която да специализирате, стъпките са следните:

 1. Получавате информация за програмата;
 2. Предоставяте на NGB – Consulting необходимите документи за кандидатстване (автобиография, мотивационно писмо, препоръки, дипломи и сертификати, др.);
 3. Подписвате договор и NGB – Consulting започва да Ви търси компания, в която да стажувате;
 4. Намира такава;
 5. Подавате документи за издаване на DS2019 формуляр и заплащатe сумата по програмата, която зависи от продължителността на Вашата специализация;
 6. Правите резервация за самолетен билет;
 7. Получавате своя DS2019 формуляр;
 8. Кандидатствате за J-1 виза;
 9. Закупувате самолетен билет;
 10. Получавате Good-bye package, който съдържа документи и инструкции за престоя в САЩ, като застраховка, наръчник и пр.;
 11. Пътувате до Щатите;
 12. Работите/Стажувате в определения период;
 13. Завръщате се в България след приключване на позволения период за престой.

 

Каква е цената на програмата?

Каква е цената на програмата, в която сами намирате компания, в която да специализирате?

от 1 до 12 месеца – $1025
от 13 до 18 месеца – $1125

Медицинските застраховки са по $ 12.75 на седмица и се изчисляват въз основа на продължителността на престоя в САЩ.

Каква е цената на програмата, в която NGB – Consulting намира компанията за специализация?

За 6 месеца $2000
За 12 месеца $2240
За 18 месеца $2450


Медицинските застраховки са по $ 12.75 на месец и се изчисляват въз основа на продължителността на престоя в САЩ.

Какво включва програмата?

В посочените цени са включени:

 • Training plan – документ изготвен от спонсориращата организация, който описва в подробности програмата, по която ще бъдете обучавани в процеса на работа;
 • Формуляр DS 2019 – документът, който Ви дава право да кандидатствате за виза в Консулството на САЩ. В него е уточнен периодът, през който законно можете да работите в САЩ;
 • Ориентация в България – на тази ориентация ще получите полезни съвети и информация, свързани с престоя Ви в САЩ, както и съдействие при попълването и подготвянето на документите закандидатстване за виза;
 • Помощ и подкрепа по време на целия престой в САЩ.

 

В цената не са включени:

 • Медицинска застраховка за продължителността на програмата;
 • Таксата на Консулството на САЩ за кандидатстване за виза – $ 160;
 • Tакса SEVIS – $ 180;
 • Двупосочен самолетен билет до САЩ.