БГ | EN
ВИЖ ВСИЧКИ ОФЕРТИ

Virtual Internship

                                                            

                                                                                      ВИРТУАЛНИ СТАЖОВЕ В АВСТРАЛИЯ

Виртуалните стажове са стажове, които се правят онлайн или дистанционно и предлагат голяма доза гъвкавост и премахват необходимостта да се живее в определено географско местоположение. Стажантите се настаняват във фирма и ще работят под наблюдението на ментор в реални проекти чрез виртуални методи. Стажовете са с продължителност от 12 седмици и се провеждат в подбрани фирми базирани в цяла Австралия.

Виртуалният стаж е чудесен начин да започнете кариерата си, да подобрите уменията си, да участвате в реални проекти и да получите менторство от опитни професионалисти

 

Изисквания:

-          Възраст между 18 и 35 г.

-          Стажът да е обвързан с образованието

-          Кандидатът да учи в момента в бакалавърска или по-висока стенеп или да е наскоро завършил

-          Ниво на владеене на английски език – минимум Upperintermediate равняващо се на IELTS5.5

 

Начин на кандидатстване:

           - CV(вWord)

           - Мотивационно писмо/LetterofObjectives(вWord)

           - копие от задграничния паспорт

           - копие на диплома за завършено образование или академична справка

           - Кратка видео презентация съдържаща:

Въведение (10 секунди):
Представи себе си – име, националност, къде живееш, възраст.
Образование (30 секунди):
Дайте общ преглед на текущото или завършеното образование, като отбележите академичните си постижения или датата на дипломиране.
Цели на стажа (40 секунди)

Обяснете целта на търсения от вас стаж, включително конкретни направления, задачи, отговорности във вашата област, към която бихте искали да се насочите
Лични и професионални умения (40 секунди):
Подчертайте своите умения, свързани с вашата стажантска област и как сте развили тези умения (академичен или професионален опит)

 

Ползите от стажа:

 • Споразумение за обучение, определящо проекта, задачите и продължителността на стажа
 • Договорени седмични срещи с вашия ръководител за преглед, наблюдение и предоставяне на обратна връзка по проекта / задачите
 • Гъвкаво работно време
 • Няма ограничения за местоположенията
 • Планирана работна седмица с наставничество и подкрепа както от ръководителя на работното място, така и от IPS
 • Придобийте умения, които ще покажат способността ви да успеете в отдалечени работни възможности
 • Развиване на организационни и ITумения, необходими за успех в отдалечени места
 • Изграждане на умения за взаимоотношения, които са от съществено значение за организацията на работа от разстояние
 • Усъвършенстване на комуникативните и презентационни умения
 • Разширяване на мрежата и установяване на връзки с известни австралийски компании
 • Уебинари с IPS, предоставящи информация и помощ в редица теми, които надграждат капацитета ви за учене и успех дистанционно
 • Intern Social Webinairs - чат, споделяне на идеи и истории
 • Сертификат за завършен стаж, издаден от спонсориращата компания – стажове в Австралия

 

Цена на програмата:

Item

12 weeks - AUD$

Application Fee

$500

Program Fee**

$1,500

Total

AUD$2,000