БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара

Цел на обучението:

Да утвърди в участниците успешни модели на предприемаческо поведение, да ги зареди с енергия за ефективното им приложение и да им даде сигурност и увереност, че са на прав път.

Обосновка:

Настоящото обучение касае главно двете „коронни” теми на бизнеса – разработване на бизнес-планове и търговски умения (да се продава и да се преговаря). Паралелно съпътстващите тема се отнасят до организационна култура на предприемачество, създаване и увличане на екип, мотивация с материални и нематериални стимули, ефективни комуникации.

В резултат на настоящото обучение, участниците ще могат не само да насочват компетентно своето предприемаческо поведение, но да обучават и другите, да организират и управляват този процес сред собствените си сътрудници и служители.

Усещането от триумфиращия бизнес е многостранно: то е в способността да реализираш идеите си, във водещата роля на печалбата за бизнес-поведението, в надеждните комуникации с партньори и клиенти, в умението да продаваш, в увереността на оценките и поведението. Само в такъв комплекс бизнесът може да оцелее и да процъфти.

Акцентите на обучението са:

 • Бизнес-планиране;
 • Успешното предприемаческо поведени;
 • Пораждане на креативни идеи и тяхното реализиране;
 • Печалбата – единствена цел на бизнеса.
 • Успешните продажби;
 • Ефективните преговори с партньори и клиенти.

Условия на обучението:

Обем на групите: 10-15 участника.

 • Времетраене: 2 дни – от 9:00 до 17:00 часа.
 • Дати и дни за провеждане – по договаряне.
 • Населено място – гр. София или по договаряне
 • Обучението се провежда от проф. Сава Джонев – хабилитиран преподавател с многогодишен опит в сферата на организационното развитие и консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси.
 • Участниците получават сертификат на български и английски език на NGB Academy за успешно преминато обучение със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"