БГ | EN

ОБУЧЕНИЯ

1. Индивидуално и корпоративно обучение на ръководители 2. Ефективен мениджмънт и организационна култура 3. Организация на бизнеса и предприемаческо поведение на пазара 4. Разрешаване на конфликти 5. Стратегическо планиране, корпоративно предприемачество и управление на кризите 6. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация и стимулиране 7. Профилирано обучение на специалисти по управление на човешки ресурси 8. Диагностични измервателни методи в управлението на човешките ресурси 9. Оценка на персонала – атестиране, центрове за оценка 10. Дизайн и провеждане на професионални социални и психологически изследвания – количествени методи 11. Kачествени методи за изследване в социалните науки

4. Разрешаване на конфликти

Цел на обучението:

Да се излезе извън агресията като вроден инструмент за справяне с конфликта, да се надхвърли интуицията и ограничения жизнен опит и се утвърдят работещи модели, съобразени с типа конфликти, участници, роли в него.

Обосновка:

Конфликтите са ежедневие в съвременното кризисно общество, в резултат на което нашата нервна система се срива, а взаимоотношенията ни с околните ерозират. Конфликтите са най-честият повод да си поставяме въпроси от рода “Правилно ли постъпих?” и да си правим изводи като “Ако не бях толкова ядосан, нямаше да се стигне дотам!”.

В настоящото обучение участниците ще получат комплексен отговор на въпроса за правилното поведение при разрешаване на конфликти, така че вместо да си причиняват вреда един другиму, да достигнат до взаимна полза.

В резултат на обучението участниците не само ще могат уверено да подбират правилното поведение в конфликтни ситуации, но ще развият у себе си онова самообладание и самоконтрол, които ще им помогнат да преодолеят афекта от конфликта, да го управляват хладнокръвно и дори неусетно да обучат в движение и своя опонент в поведение за справяне с конфликта.

Акцентите на обучението са:

 • Комуникации в условията на конфликт;
 • Социални и организационни функции на конфликта;
 • Елементи и структура на конфликта;
 • Специфика на типовете конфликти;
 • Стратегии при разрешаване на различните типове конфликти;
 • Посредничество при разрешаването на конфликти.

Условия на обучението:

Обем на групите: 10-15 участника.

 • Времетраене: 2 дни – от 9:00 до 17:00 часа.
 • Дати и дни за провеждане – по договаряне
 • Населено място – гр. София или по договаряне
 • Обучението се провежда от проф. Сава Джонев – хабилитиран преподавател с многогодишен опит в сферата на организационното развитие и консултиране, мениджмънта и управлението на човешките ресурси.
 • Участниците получават сертификат на български и английски език на NGB Academy за успешно преминато обучение със сведение за Учебната програма и хорариума.

За информация и записване:
Управител:
Милена Джонева
office@ngbconsult.com
0878 59 30 62

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"