БГ | EN

КАК РАБОТИМ С КЛИЕНТИ

След като се свържете с нас последователно се договаряме за взаимните си задължения:

Изисква се пълноценно сътрудничество и доверие и създаване на проектна група към организацията, съставена от отговорни ръководители, симпатизиращи на начинанието. В отговор екипът осигурява помощ, съобразена с проблемите.

Следва договаряне на етапа “диагностика” и разходите по него, отчитане на резултатите пред клиента и обсъждане на необходимостта от продължаване на проекта.

При наличие на проблеми се договаря следващ етап – мерките, които е необходимо да бъдат предприети, резултатите, които трябва да се получат, отчети които ще бъдат представени под формата на обратна информация, начинът на финансиране.

Този процес се повтаря до края на съвместната работа. Клиентът не се обвързва с големи ангажименти, радикални промени, разходи наведнъж, а получава възможност сам да се убеди в необходимостта да продължи, или да прекъсне проекта за организационно развитие.

 

Какво оставяме след себе си:

Наше правило е да оказваме подкрепа и след като проектът бъде завършен. Поддържането на следдоговорни отношения с клиента означава, че той винаги може да разчита на нашата помощ или консултация при възникване на непредвидени организационни проблеми или при отстояване на новоизграденото със съвместни усилия. При желание и сътрудничество от негова страна ние гарантираме не само решаване на затрудненията му и положителни промени в организацията, но и подготвени служители с ново отношение и мотивация, които сами ще са в състояние да решават въпроси от организационно развиващ характер.

 

Кои са наши потенциални клиенти:

Потенциални клиенти на организационното развитие и консултиране са:

 • Организации, които имат проблеми;
 • Тези, които искат да разкрият всички свои резерви;
 • Клиенти, които желаят да се възползват от неочаквано възникнали, благоприятни възможности;
 • Предвидливи мениджъри, които държат да се подготвят по най-добрия начин за предстоящото бъдеще;
 • Всички, които модернизират своите организации.

 

 

Нашите консултанти са работили със:

  

 • “Albena Style – AD” (Шивашко предприятие, 2400 служители), Добрич.
 • FLAG-APEX (Консултантски консорциум, 20 служители), София.
 • “Happy” Bar&Grill (ресторантска верига, 1200 служители), Варна.
 • ЕТ “Лидер” (Агенция за професионална реализация и преквалификация, 10 служители).
 • ООД “Софавто” (Автокъща, 120 служители), София.
 • “Папагалите” (Ресторант, 15 служители), София.
 • “Информационно обслужване” АД (компания за информационно компютърно обслужване, 1200 служители), София.
 • ЗИП-СТС България (Агенция за междукултурен обмен на студенти, 21 служители), София.
 • “Електрон Прогрес” АД (компания за разработка на съоръжения за армията, 22 топ-мениджъри), София.
 • Институт по обща и неорганична химия на БАН, София; 2005-2007. Проект INCO-CT-2005-016414 MISSION от Шеста рамкова програма на ЕС.
 • “human synergistics INTERNATIONAL” (консултативна агенция), София.
 • “Пирин-Текс Продъкшън” ЕООД (Шивашко предприятие, 2400 служители), Гоце Делчев.
 • “Евроком кабел” (компания за разпространение на кабелна телевизия, интернет и телефония, 600 служители), София.
 • “Овергаз Инк. ” ЕООД (Компания за пренос и продажба на природен газ, 3000 служители), София.
 • “New Horizons Bulgaria” Ltd.(Компания за продажба на IBM-обучения, 30 служители), София.
 • “Festo Production” Ltd (Българо-немска компания за производство на сензорни устройства и кабели, 330 служители)., София.
 • “ВИЛМАТ Холдинг” АД (Компания за окабеляване и търговия с кабели, 75 служители), София.
 • Проект „PROFI” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, “Евроком кабел” (компания за разпространение на кабелна телевизия.
 • интернет и телефония, 600 служители), София.
 • “Съюз на съдиите в България, София.
 • “Лев корпорация” (Обединение на компании от застрахователния, рекреативния и дървопреработващия бизнес), София.
 • “Top men” (Шивашко предприятие, 280 служители), Русе.
 • „OLIVE’S, YAMAS, TROPS FOOD” (Ресторантска верига, 120 служители), София.
 • Проект „Подобряване условията на труд и изграждане на съвременна система от трудови стандарти в „Омека Мениджмънт” ООД” (Компания за поддържане и управление на недвижими имоти, 30 служители), София.
 • “Rich Mart” (Шивашко предприятие, 700 служители), Русе.

 

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"