БГ | EN

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО УЧР, МЕНИДЖЪРИ, КОНСУЛТАНТИ

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ & ДАКС 96 ООД & NGB - ACADEMY ltd.

ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО: 

'УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МЕНИДЖМЪНТ,
ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ'
 

Стартира записването за XI випуск - 2019-2020 г.
Начало: 5-6 Октомври 2019 г.

                            РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА    ОТТУК

 

Приключи своето обучение X випуск – 2018-2019 г.

            

 

        Напредък в компетенциите:

Среден ръст (випуск 2016-2017)   – 17,73%;
Среден ръст (випуск 201
7-2018)   – 20,00%;
Среден ръст (випуск 201
8-2019)   – 24,01%;
Среден ръст (випуск 2019-2020)   – ? з
ависи от Вас!

  

 

 

          Ние също израстваме:

През 2014 г. издадохмe учебник в 3 части;

В 2019-2020 г. вие ще имате изключителната
възможност да участвате практически в реален
„Консултативен проект по управление на човешките
ресурси” – да практикувате в автентична среда на
компания, ръководена от наши възпитаници, и да
тествате своите знания под супервизия.

 

Консултативен проект

      Консултативен проект с базова организация
      Дакс-96:

       http://daks-96.com/services

    Включването в курса на практика в базова организация е израз както на
    естественото изискване от проверка и упражнение на придобитите в учебния
    процес знания, така и на порасналия капацитет на Ен Джи Би - Академия: нови
    партньори, съвременни методики, модерни школи, и… старото, неизменно
    чувство за отговорност към хората.

 

       Курсистите ще участват в:

  -   създаването на нов корпоративен брандинг на компанията;
  -   въвеждане на процесуална организация на компанията;
  -   въвеждане на система за корпоративно предприемачество;
  -   обучение на мениджмънта в нов, автентичен стил на лидерство;
  -   овладяване на ускорен метод за паралелно планиране;
  -   пренареждане на длъжностните характеристики и провеждане
      на атестиране на екипа;
  -   промяна в мотивационната система – точкова система на заплащане,
      социален пакет;
  -   въвеждане на квалификационни степени и система за кариерно развитие;
  -   управление и разширяване дейността на Центъра за обучение към
      компанията.

 

  Нашите випускници ни презентират:

2018-2019 г.

 • За мен това обучение беше както личностно, така и професионално предизвикателство. Намирам го за истински обогатяващо и пълноценно. Даде ми нов поглед и перспектива. Бързо намерих реално приложение на голяма част от нещата, които научих. Форматът на курса е оригинален, нестандартен и всеобхватен. Освен богатите теоретични основи, курсът ангажира личното внимание, потенциал и творчество на всеки чрез различни казуси, симулации и игри. Благодаря!
  (Специалист подбор)

 • Благодаря за прекрасно проведеното, обстойно обучение по Управление на човешките ресурси, Мениджмънт и Консултант по организационно развитие. Даде ми увереност да отстоявам позицията си! Показа ми, че пътят за развитие не свършва… Благодаря от сърце! Успех на всички бъдещи курсисти!
  (Изпълнителен директор)

 • Това което ме привлече в курса бяха темите за емоционалната интелигентност справяне с (решаване на) конфликти и мениджмънт. Считам, че съм подобрил значително познанията си, както и усещането си за придобити умения. Предвид високото ниво на колегите от групата, мога да кажа, че взаимното влияние ми помогна много в учебния процес. „Снимките”, които курсиста получава в процеса на обучение, го държат в непрекъсната ориентация и състояние на повишен самоанализ. Структурна курсът е перфектен.
  (Ръководител направление)

 • Искам да  ти благодаря за положените усилия и знанията, които ни предаде. Вярвам, че това не е края на нашето обучение, а е началото на развитието ни и то не само в професионален, а и в личностен план. За себе си мога да споделя, че курса ми даде изключително ценни преживявания, нови знания, много моменти на лична осъзнатост и себеоценка, една нова визия за това къде съм по моя път и на къде искам да тръгна, безкрайно ценна обратна връзка от теб и колегите, за която не бях и мечтала. Контактите с колегите от групата са ми бонус. Прекрасни хора, различни гледни точки, среда на доверие и споделяния, които много ми помогнаха да осъзная моите си преживявания и да си отговоря на въпроса:”защо ми се случва?”.  От мен огромно БЛАГОДАРЯ!
  (Магистър машинен инженер)

 • Курсът за специалисти по УЧР ми даде както теоретично запознаване с материала, така и много казуси и симулации. Препоръчвам го на всички желаещи да се развият личностно и професионално. Без значение от заеманата длъжност ще придобиете полезна практическа информация в сферата на организация на персонала, мениджмънта и всички свързващи процеси. Не може да се сравни с обучението, което бих придобила в университета.
  (Консултант)

 • Обучението по Организационно консултиране, Мениджмънт и Управление на човешките ресурси за мен беше изключително важно! Успях да науча много неща за света на човешките ресурси, разширих кръгозора си и развих много качества и умения, които ще мога да приложа и на практика. Обучението е много по-полезно от Магистратура, тъй като съдържа разнообразни симулации и игри, които те поставят в реална среда и изпитват възможностите ти. Курсът е насочен както към развитие на личността, така и към екипните умения. Препоръчвам на всеки, който иска да развие компетенциите си в областта на Управление на Човешките Ресурси да посети този курс.
  (Административен и ЧР асистент)

 

2009-2018 г.

 • Четох 15 пъти сайта преди да реша да се запиша за курса. Още от първия ден разбрах, че тук ми е мястото. Получих повече, отколкото очаквах. Очакванията ми бяха за лекционен формат, суха информация, много термини, писане, слушане ... Благодарна съм, че това не се случи! Всеки модул беше едно предизвикателство, всички ние бяхме въвлечени в процеса, участвахме разпалено, решавахме казуси, поставяхме рекорди. Станахме други - различни, по-добри, по-зрели, по-мотивирани и по-уверени, че знаем и можем. Благодаря за вярата и доверието.
 • Игрите и казусите, които разиграваме са много ефективни за разбирането на ситуации, в които можем да изпаднем. Групата е заинтересована и всеотдайна, което помага за постигането на резултати и напредък. Харесва ми Brown bag lunch-а, защото инвестираме още един час в обучението. Обучението надминава очакванията ми и съм много доволен!
 • Всичко, което учихме за търговските преговори ми е от страхотна полза, дори в състояние на стрес. Благодаря ви, че ви има и ми давате такава подкрепа в толкова важен за мен момент! 
 • Страхотна методика! Не мога да разбера, защо този метод на преподаване не се практикува в университетите. Това преподаване никъде не можеш да го срещнеш.
 • Дава повече, отколкото цяла магистратура, а е четири пъти по-кратко.
 • С две думи: отвори ми очите!
 • Трябва и вие да го преживеете! Заслужава си!
 • Какво научаваме на обученията? Това, което не го пише в учебниците.
 • Трейнер и обучител съм в академия за лични и социални умения - от четири години се занимавам с фирмени и отворени обучения, и повече от осем години с консултации. През времетраенето на курса аз продължавах да водя обучения и имах възможноста да тествам някои от новоусвоените упражнения и подходи.Спокойно мога да кажа, че дори само тази помощ овъзмезди вложеното време и ресурси. Истината е, че както парите, които платих за курса, така и времето, което отделих за него са една инвестиция която многократно ми се възвърна. 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението представлява 6-месечен курс, който се организира в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Приемат се кандидати с изявен интерес и способности в консултирането, управлението на човешките ресурси, мениджмънта, които заемат или желаят да заемат водещи позиции в организацията и които се нуждаят от повишение на квалификацията си и усвояване на нови знания и умения – базисни и за напреднали:

 

 • специалисти по УЧР;
 • мениджъри от всички равнища;
 • мениджърски резерв;
 • практикуващи консултанти;
 • лица със собствен бизнес;
 • преподаватели;
 • студенти, бакалаври, магистри, докторанти;
 • управители на фондации;
 • и др.

 

  Работи се в група от 10-12 души.

Ние осигуряваме пълен набор компетенции за успешно изпълнение на експертни функции, без оглед на равнище и характер на базисно образование, възраст, статус и т. н. Курсът ви развива не само като професионалисти от висока класа – мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, но ви подготвя и за консултанти, способни да обучават други.

 

 

УЧЕБНИК:

Наличие на учебник в три части, включен в цената, съдържащ всичките модули на курса, както и пълен набор игри, тестове, симулации, казуси, теоретични и практически знания. Всеки модул има разработен сценарий за двудневен тренинг. Вие най-добре можете да оцените какво представлява и какво ви дава този труд, след като се запознаете с него тук.

 

 

 

    Сертификати:

       Участниците получават сертификати на български и английски
       език за придобита квалификация с посочени 14-те теми и
       хорариум от 224 часа.

 

 

 

 

 

 

 

       Заключителният модул на 'ПроВизия'
       2016-2017 г. - Жребчево, 10-11. 06. 2017

 

 

 ТЕМАТИЧЕН ОБХВАТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

1. Психолого-антропологични предпоставки на организацията. Айсбрейкър. Групова динамика и управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност.

2. Теория и практика на организационното консултиране. Управление на човешките ресурси и маркетинг на консултантските услуги. Организационна диагностика. Съпротиви и преодоляването им.

3. Полигон на мениджърските функции. Структурно и йерархично изграждане на организацията. Процесно ориентираните организации. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация.

4. Управленски решения – дърво на проблемите, дърво на целите. Стратегическо планиране. Кризисен мениджмънт. Авариен мениджмънт.

5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите, контрол. Управление на времето.

6. Културологичен подход към организацията. Диагностика и развитие на организационната култура. Корпоративен брандинг. Корпоративни неврози. Сливания и поглъщания и културна интеграция.

7. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление. Бизнес-план. Личностен профил на предприемача.

                                                                            

 8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи: стратометрична концепция, роли в екипа, мениджърска решетка, лидерството – функция на всекиго в екипа, дисфункционално лидерство, междуличностна съвместимост. Социометрия.

9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Прозорец на Джохари. Съпътстващи беседи.

10. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, стратегически маркетинг, личността на търговеца, ефективни продажби, обслужване на клиенти.

11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационен профил, мотивационни лостове, система за възнаграждение и стимулиране, социален пакет, мотивационен климат, мотивационна стратегия, мотивационен план.

12. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

13. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, атестационни процедури, центрове за оценка и развитие на кадрите, кариерно развитие.

14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

   

     ВОДЕЩ:

     Проф. дпсн Сава Джонев      Когато разработвах тази методика, първо обучих себе си! И след като се убедих
     във високата
ефективността на техниките, които ми донесоха успех,
     организирах този курс,
за да се възползвате и вие.

     ОПИТ: 

 • университетски преподавател и фирмен консултант с дългогодишна практика при подготовка на специалисти по управление на човешките ресурси, мениджмънт, организационно развитие;
 • в създаване и управление на социални общности със собствено участие на всички нива – от изпълнителско до висше управленско равнище;
 • в успешно посредничество при разрешаване на трудови и институционални конфликти и използването им за организационна промяна и развитие;
 • в организиране на следдипломни и професионални учебни форми за квалификационно и кариерно израстване;
 • в методическото обезпечаване и провеждане на научно-изследователска работа и в подготовката и супервизията на млади изследователи;
 • опитът е описан и публикуван в 17 авторски монографии.

 

 ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: целогодишен прием и компенсиращо взимане на пропуснати занятия със следващ цикъл.

ТАКСА-УЧАСТИЕ: 1560 лв.

Обучението се провежда в София.
С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 09. 2019 г.

ЗАПИСВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ КООРДИНАТОРА:

GSM: 0878 59 30 62
E-mail: office@ngbconsult.com


НАШИТЕ ДИПЛОМАНТИ:

До момента 420 дипломанти на програмата са преминали изцяло или частичво 14-те базисни теми на обучението и вече работят успешно като консултанти, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, ръководители на предприятия, развиват собствен бизнес, успешно напредват в кариерата си и се възползват по най-ефектен начин от наученото в курса.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Методът на работа в програмата за обучение е лабораторно концептуално-поведенческо разширяване. Методиката възпроизвежда бъдещата практика на консултанта в лабораторните условия на учебната группа в игрова, дискусионна, диагностична и рефлексивна среда, която е еднакво приятна както за участниците в обучението, така и за бъдещите им клиенти.
 • Извън аудиторните занятия в методиката е включена практика в базова организация, решаването на реални задачи на управлението на човешките ресурси, които обхващат преобладаващата част от фенкциите в тази сфера: мотивация, обучение, атестиране, комуникации мениджър-подчинени, организационна промяна, кариерно развитие и т. н. - всякакви ситуации, които могат да възникнат в движение.
 • Заедно с получаването на конкретни теоретични модели и технологични насоки за консултантска работа от водещите на програмата, участниците се окуражават и мобилизират за пълноценно използване в своето развитие на непосредствения си групов, емоционален и организационен опит, и личните си преживявания и наблюдения по време на обучението.
 • По време на курса, заедно с предвидените модули, по желание на участниците се разглеждат допълнителни теми, свързани с диагностични методи, количествени и качествени методи за обработка на данни, разработване на собствени бизнес-проекти.

 ФОРМИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО, ВКЛЮЧВАТ:

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;
 • Сюжетно-ролеви игри;
 • Бизнес симулации;
 • Упражнения, решаване на казуси;
 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;
 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;
 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;
 • Представяне резултати от изследвания;
 • Разработване на собствени тематични микро-проекти.
 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето.
УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"