БГ | EN

Студентски WAT кредит

NGB Consulting си партнира основно с две банки подсигуряващи средства на студентите пътуващи по програмата Work and Travel USA с J1 visa 

 

Знаем, че заминаването на студентска бригада е обвързано с разходи, които може да натоварят семейния бюджет. Затова, ако си решил да отидеш на бригада, но нямаш достатъчно средства, за да покриеш таксата по програмата и/или самолетния билет, то не се колебай, а се възползвай от специално разработените кредити, които са с 12 месечен гратисен период и ще отговорят максимално на твоите нужди. Кредитът може да покрие разходите по програмата, самолетния билет, дори ще те снабди и с джобни за първите дни след пристигането в САЩ.

Не е нужно да инвестираш лични средства преди да заминеш, а като се прибереш можеш да погасиш целия кредит веднага и така ще намалиш значително разходите си по него.

Отиди на студентска бригада и плати чак след като се върнеш!

 

 Allianz – студентски кредит

Общите условия на кредита за Work & Travel USA 2019 ще намерите тук:

Лихвен процент: от 8.40% плаваща лихва, формирана на базата на БЛП за лева на Банката!

 • Сума на кредита: До 10 000 лева
 • Гратисен период: До 1 година
 • Срок на кредита: До 72 месеца

През време на гратисния период не се заплаща главница и лихва. Натрупаната лихва е платима при изтичане на периода заедно с първата погасителна вноска.

Бонуси:

 • Разплащателна сметка в щатски долари, по която се получават възстановени данъци, отчислени от плащаното възнаграждение по програмата WAT USA- tax refund.
 • Членовете на семейството на кредитополучателя, неговите родители или поръчителя могат да се възползват от отстъпки по застраховка Имущество в Allianz.
 • ГПР за сума 10 000 лева, срок 72 месеца (гратисен период 12 месеца) и включена месечна такса по пакет Алианц Академика – 9,76%

Обезпечение:
Родител или роднина на студента става съкредитополучател. За кредити над 7 000 лева се изисква 1 поръчител.

 

ПЛАТЕН ПРОДУКТ АЛИАНЦ АКАДЕМИКА

Разпащателна сметка: Това представлява основен банков продукт, задължителен за извършване на всички банкови операции.
Алианц мобилно банкиране: Банкиране чрез мобилен телефон
Дебитна карта с чип за студенти

Кой може да тегли кредит?

Всеки одобрен за участие студент /независимо от формата на обучение/, сключил договор с NGB Consulting може да кандидатства за кредитиране. Необходимо е кредитополучателят да бъде пълнолетен български гражданин:

 • Студент в български колеж
 • Приет студент в български университет
 • Приет студент в университет в чужбина

Необходими документи за кандидатстване от страна на студента:

Копие на договора за участие по програма Work & Travel USA или талон
Уверение от университета или академична справка, копие от лична карта на студента и 1-ва и последна страница от студентската книжка

 

Societe Generale Експресбанк - ТИ кредит

Общите условия на кредита за програма Work & Travel USA 2019 ще намерите тук:

Лихва от 7.77% в лева и евро

Сума на кредита:

Mинимум – 500 лева или еквивалентът в евро.
Mаксимум – 15 000 лева или еквивалентът в евро.
Лихвен процент

Лихвеният процент по ТИ кредит за студенти е свързан с Базисния процент Societe Generale Експресбанк плюс надбавка. Базисният процент, наричан Базисен процент Societe Generale Експресбанк, е процент, определен от Банката, и може да се променя по решение на Управителния съвет. Надбавката при ТИ кредит за студенти може да се променя според търговската политика на Societe Generale Експресбанк.

Продължителност:

ТИ кредит за студенти с поръчител

Societe Generale Експресбанк ви предлага два варианта на ТИ кредит за студенти с възможности за частичен гратисен период на погасяване. Срок на изплащане, адаптиран към периода на твоето обучение и предстоящо пътуване по програма Work&Travel:

Продължителност с частичен гратисен период – от 12 до 96 месеца максимум.
Продължителност без гратисен период – от 12 до 60 месеца максимум.
ТИ кредит за студенти без поръчител
Продължителност без гратисен период – от 12 до 60 месеца максимум.


Кой може да тегли кредит?

Всеки одобрен за участие студент /независимо от формата на обучение/, сключил договор с NGB Consulting може да кандидатства за кредитиране. Необходимо е кредитополучателят да бъде пълнолетен български гражданин:

 • Приет студент в български университет
 • Приет студент в университет в чужбина
 • Студент в български колеж


Гаранции:

Гаранцията, необходима за отпускане на ТИ кредит за студенти, е поръчителство или превод по сметка в банката на заплатата (възнагражденията) на кредитополучателя (студента) в пълен или частичен размер, покриващ погасителната вноска по кредита.
Ниска такса при отпускане на кредита.
Без такса за разглеждане на искането за кредит, без такса ангажимент и такса управление.
Средствата се усвояват по разплащателна сметка по начин, удобен за клиента.
Не се изискват документи за направените разходи.
Гаранции – поръчителство от страна на родителите или трето лице. Студентски кредит без поръчители – за работещи на постоянен трудов договор студенти с осигурен пълен превод на трудовото възнаграждение по разплащателна сметка в банката.
Бърз отговор.

Необходими документи за кандидатстване от страна на студента:

 • Копие на договора за участие по програма Work & Travel USA или талон
 • Уверение от университета или академична справка, копие от лична карта на студента и 1-ва и последна страница от студентската книжка