БГ | EN
ВИЖ ВСИЧКИ ОФЕРТИ

Work and Study in Canada

Coop Program, известна още като „CP”, е  създадена за тези от вас, които искат да учат и същевременно да работят. Програмата съчетава обучение в направление бизнес, мениджмънт, комуникации, здравеопазване и платен стаж. Един от плюсовете на обучението в Канада по тази програма е практическата част, която позволява упражняването на езика в реални условия и в типична англоговоряща среда. Практическият компонент е много важна част от цялостната идея на програмата, защото представлява половината от продължителността на целия курс. 

Изисквания:

 • Завършено средно или по-високо образование;
 • Минимум средно ниво на английски език;
 • Виза – участниците трябва да получат учебна виза, която им дава разрешение да учат и след края на обучителната, лекционна част се преминава към втория модул, който е с практическа насоченост – стаж по специалността;
 • Минимална продължителност на програмата – 40 седмици - 20 учебни + 20 работни седмици ; максимална – 92 седмици – 52 учебни и 40 работни седмици.
   

Какво предлага програмата:

Обучението може да се проведе в Toronto или Vancouver. Програмите са в 3 направления:

 • School of Customer Service;
 • School of Business;
 • Health Care Administration.  

 

В 1то направление School of Customer Service има следните специалности:

Service Excellence for Business. Има няколко възможности за записване на тази специалност :

 • Service Excellence for Business Diploma With Co-op / 48с. разделени на 24 седм. обучение и 24 седм. работен опит.
 • Service Essentials for Business Diploma With Co-op /40с. разделени на 20 седм. обучение и 20 седм. работен опит.
 •  Service Excellence for Business Certificate/26с. : включени са основни умения за работа в Канада. Курсовете включват предметите продажби, човешки ресурси, лидерство, гостоприемство и планиране на събития.

 Communication & Service Essentials. Има няколко възможности за записване на тази специалност:

 • Communication & Service Essentials Diploma With Co-op / 60с. разделени на 30 седмици обучение и 30 седмици практически опит в една от партньорските организации на колежа.
 • Communication & Service Essentials Certificate / 30с. основни умения за работа в Канада. Курсовете включват професионални презентационни умения, продажби, гостоприемство, храна и напитки и планиране на събития.

 

Във второто направление School of Business има следните специалности: 

 • Sales & Marketing Diploma / 92 с. В програмата по Продажби и Маркетинг в продължение на една година ще развиете писмени и говорими бизнес комуникации, междуличностни и мениджърски умения – уменията нужни за професионална кариера в областта на продажбите и маркетинга в Канада. Тази програма ще ви помогне да усъвършенствате тези уникални умения чрез фокусирана програма. Тя предлага обучение в клас, както и извънкласни занимания и проекти, които ще осигурят нужните инструменти, за да се постигне професионален успех. Практическата час е през втората година.
 • Sales & Marketing Diploma / 52 с.
 • Business Administration Diploma with Co-op / 92 с. В тази програма се изгражда стабилна основа от знания и умения нужни за бизнес административните позиции. Предоставят се курсове от всички области на бизнеса, вариращи от междуличностна комуникация до бизнес анализи. Първата една година обучението е лекционно, а курсовете са вечерни. През втората година се провежда практическото обучение в предварително селектирани партньорски организации.
 • Business Administration Diploma / 52 с.

 

3-тото направление е в сферата на здравните услуги

Health Care Administration Diploma, провежда се в кампуса в Торонто. Включват се всички аспекти на здравните услуги, включително медицинската терминология, общите административни процедури, финансирането и фактурирането и как да се предоставя качествено обслужване на клиентите. Програмата обучава студентите не само на специализираните умения, необходими за да станат част от здравен екип, но също така и на основните компетенции, които могат да се използват в останалите индустрии в Канада.

Има 2 възможности за тази специалност:

 • Health Care Administration Diploma / 52 седмици
 • Health Care Administration Diploma With Co-op / 92 седмици

 

Семестриални такси:

*Актуалните такси са валидни при записване до 01 септември 2019 и само за участници от Балканския полуостров!

Специалност

Такса

Оферта – Такса*

Service Excellence for Business Diploma With Co-op / 48 седмици

$ 12, 000

$ 5, 760

Service Essentials for Business Diploma With Co-op / 40седмици

$ 10, 400

$ 4, 960

Communication & Service Essentials Diploma With Co-op / 60 седмици

$ 14, 000

$ 7, 560

Service Excellence for Business Certificate/26 седмици

$ 10, 000

$ 5, 200

Sales & Marketing Diploma with Co-op/92 седмици

$ 15, 000

$8, 500

Sales & Marketing Diploma/ 52 седмици

$ 14, 000

$8, 500

Business Administration Diploma with Co-op/92 седмици

$ 15, 000

$8, 500

Business Administration Diploma/52 седмици

$ 14, 000

$8, 500

 

Административни изисквания:

 •  За международни студенти: ILAC English Advanced level 8-12 or IELTS Academic 4.00-5.0;
 •  Успешно преминато интервю с член на ILAC International College;
 • Образователна степен: диплома за средно образование или по-висока.

Настаняване:

Докато се обучават, участниците имат възможност да избират между приемно семейство, общежитие и това сами да си намерят жилище. По време на работния период някои от работодателите предлагат жилище за персонала, но в повечето случаи участниците избират да живеят с приятели.

Квартира:

$215 – $279 седмично

Допълнителни разходи:

 • Такса регистрация– $200;
 • Учебни материали – $1000;
 • Такса настаняване - $150;
 • Здравна застраховка - $21/седмица.