БГ | EN
ВИЖ ВСИЧКИ ОФЕРТИ

Work and Study in Canada

Coop Program, известна още като „CP”, е  създадена за тези от вас, които искат да учат и същевременно да работят. Програмата съчетава обучение в направление бизнес, мениджмънт, комуникации, здравеопазване и платен стаж. Един от плюсовете на обучението в Канада по тази програма е практическата част, която позволява упражняването на езика в реални условия и в типична англоговоряща среда. Практическият компонент е много важна част от цялостната идея на програмата, защото представлява половината от продължителността на целия курс. 

Изисквания:

 • Завършено средно или по-високо образование;
 • Минимум средно ниво на английски език;
 • Виза – участниците трябва да получат учебна виза, която им дава разрешение да учат и след края на обучителната, лекционна част се преминава към втория модул, който е с практическа насоченост – стаж по специалността;
 • Минимална продължителност на програмата – 40 седмици - 20 учебни + 20 работни седмици ; максимална – 92 седмици – 52 учебни и 40 работни седмици.
   

Какво предлага програмата:

Обучението може да се проведе в Toronto или Vancouver. Програмите са в 3 направления:

 • School of Customer Service;
 • School of Business;
 • Health Care Administration.  

 

В 1то направление School of Customer Service има следните специалности:

Service Excellence for Business. Има няколко възможности за записване на тази специалност :

 • Service Excellence for Business Diploma With Co-op / 48с. разделени на 24 седм. обучение и 24 седм. работен опит.
 • Service Essentials for Business Diploma With Co-op /40с. разделени на 20 седм. обучение и 20 седм. работен опит.
 •  Service Excellence for Business Certificate/26с. : включени са основни умения за работа в Канада. Курсовете включват предметите продажби, човешки ресурси, лидерство, гостоприемство и планиране на събития.

 Communication & Service Essentials. Има няколко възможности за записване на тази специалност:

 • Communication & Service Essentials Diploma With Co-op / 60с. разделени на 30 седмици обучение и 30 седмици практически опит в една от партньорските организации на колежа.
 • Communication & Service Essentials Certificate / 30с. основни умения за работа в Канада. Курсовете включват професионални презентационни умения, продажби, гостоприемство, храна и напитки и планиране на събития.

 

Във второто направление School of Business има следните специалности: 

 • Sales & Marketing Diploma / 92 с. В програмата по Продажби и Маркетинг в продължение на една година ще развиете писмени и говорими бизнес комуникации, междуличностни и мениджърски умения – уменията нужни за професионална кариера в областта на продажбите и маркетинга в Канада. Тази програма ще ви помогне да усъвършенствате тези уникални умения чрез фокусирана програма. Тя предлага обучение в клас, както и извънкласни занимания и проекти, които ще осигурят нужните инструменти, за да се постигне професионален успех. Практическата час е през втората година.
 • Sales & Marketing Diploma / 52 с.
 • Business Administration Diploma with Co-op / 92 с. В тази програма се изгражда стабилна основа от знания и умения нужни за бизнес административните позиции. Предоставят се курсове от всички области на бизнеса, вариращи от междуличностна комуникация до бизнес анализи. Първата една година обучението е лекционно, а курсовете са вечерни. През втората година се провежда практическото обучение в предварително селектирани партньорски организации.
 • Business Administration Diploma / 52 с.

 

3-тото направление е в сферата на здравните услуги

Health Care Administration Diploma, провежда се в кампуса в Торонто. Включват се всички аспекти на здравните услуги, включително медицинската терминология, общите административни процедури, финансирането и фактурирането и как да се предоставя качествено обслужване на клиентите. Програмата обучава студентите не само на специализираните умения, необходими за да станат част от здравен екип, но също така и на основните компетенции, които могат да се използват в останалите индустрии в Канада.

Има 2 възможности за тази специалност:

 • Health Care Administration Diploma / 52 седмици
 • Health Care Administration Diploma With Co-op / 92 седмици

 

Семестриални такси:

Специалност

Такса

Стипендия

Оферта – Такса*

Service Excellence for Business Diploma With Co-op (48 седмици)

$ 12, 000

$5,900

$6,100

Service Essentials for Business Diploma With Co-op (40седмици)

$ 10, 400

$5,500

$ 4,900

Service Excellence for Business Certificate (26 седмици)

$10,000

$5,500

$4,500

Communication & Service Essentials Diploma With Co-op (60 седмици)

$ 14, 000

$7,500

$ 6,500

Communication & Service Essentials Certificate (30 седмици)

$12,500

$7,000

$5,500

Sales & Marketing Diploma with Co-op (92 седмици)*

$ 15, 000

$8,000

$7,000

Sales & Marketing Diploma with Co-op (54 седмици)*

$ 14, 000

$7,900

$6,100

Business Administration Diploma with Co-op (92 седмици)*

$ 15, 000

$8,000

$7,000

Business Administration Diploma (52 седмици)*

$ 14, 000

$7,500

$6,500

Health Care Administration Diploma with Co-op (92 седмици)

$ 19, 000

$9,900

$8,100

Health Care Administration Diploma (52 седмици)

$ 17, 000

$9,500

$7,500

*Актуалните такси са валидни само заприем през 2022 и 2023.

Специалности

Стартови дати 2022

Стартови дати 2023

Service Excellence for Business Programs

 • 27 юни
 • 15 август
 • 26 септември
 • 7 ноември
 
 • 3 януари
 • 13 януари
 • 24 март
 • 15 май
 • 26 юни
 • 14 август
 • 25 септември
 • 6 ноември

Service Excellence with Business Communications Programs

Sales & Marketing Programs

 • 8 август
 • 17 октомври
 • 9 януари
 • 13 март
 • 23 май
 • 7 август
 • 16 октомври

Business Administration Programs

Health Administration Programs

 

 

Административни изисквания: 

 •  За международни студенти: ILAC English Advanced level 8-12 or IELTS Academic 4.00-5.0;
 •  Успешно преминато интервю с член на ILAC International College;
 • Образователна степен: диплома за средно образование или по-висока.

Такса за учебни материали:

 • Service excellence & business communication - $600 - отстъпка - $400
 • Sales and marketing / Business administration – $1000 - % отстъпка - $750

 Допълнителни такси:

 • Административна такса е $200;
 • Здравна застраховка - $21 на седмица;
 • Еднократна такса настаняване - $210;
 • Настаняване в приемно семейство с 3 хранения на ден - $275 на седмица;

Настаняване:

Докато се обучават, участниците имат възможност да избират между приемно семейство, общежитие и това сами да си намерят жилище. По време на работния период някои от работодателите предлагат жилище за персонала, но в повечето случаи участниците избират да живеят с приятели.

Квартира:

$279 – $500 седмично