БГ | EN

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ПО УЧР, МЕНИДЖЪРИ, КОНСУЛТАНТИ

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ & THE NEW GENERATION'S BUSINESS - ACADEMY ltd.

ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

СТАРТИРА ЮБИЛЕЕН X ВИПУСК - 2018-2019 г.

6-7 Октомври 2018 г.

                            РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА    ОТТУК

 

Приключи своето обучение IX випуск – 2017-2018 г.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 г.

 • Четох 15 пъти сайта преди да реша да се запиша за курса. Още от първия ден разбрах, че тук ми е мястото. Получих повече, отколкото очаквах. Очакванията ми бяха за лекционен формат, суха информация, много термини, писане, слушане ... Благодарна съм, че това не се случи! Всеки модул беше едно предизвикателство, всички ние бяхме въвлечени в процеса, участвахме разпалено, решавахме казуси, поставяхме рекорди. Станахме други - различни, по-добри, по-зрели, по-мотивирани и по-уверени, че знаем и можем. Благодаря за вярата и доверието, с които ме надъхвахте през цялото време.
 • Бях доста резервирана при започването на курса, но сега осъзнавам, че не съм загубила нито една минута. Беше страхотно!!! Изживях културен шок. Толкава умни и образовани хора!... Израснах неимоверно. Сега съм друг човек.
 • Израстването на личността е възможно! Благодаря, че бяхте убедителни!
 • Благодарна съм за всеотдайността на преподавателите. Преподаваният материал бе усвоен по лежерен и забавен начин. Препоръчвам на всеки, който желае да обогати компетенциите и знанията си, да се включи в авантюрата.
 • Имах високо самочувствие, защото бях участвала в много тренинги. Но това обучение надмина теоретично очакванията ми. В началото гледах на обучението като на инструмент, или по-скоро като на „куфарче с инструменти”, което да ми помага в работата с различни организации и да ми служи в различни ситуации. В края за мен то е врата към няколко различни професионални сценарии и към още много подходи към ученето.

 

2009-2017 г.

 • Харесва ми динамичният стил на работа, ученето чрез ”преживяване” на теорията. Помага ми да откривам „слаби звена” и „празноти” в разбирането ми за стила ми на общуване с хората. Помага ми да структурирам себе си и да се „видя” през очите на другите. Теорията е подкрепена през практиката на водещите, което за мен я прави „реална” и разбираема и, не на последно място, значима.
 • Игрите и казусите, които разиграваме са много ефективни за разбирането на ситуации, в които можем да изпаднем. Групата е заинтересована и всеотдайна, което помага за постигането на резултати и напредък. Харесва ми Brown bag lunch-а, защото инвестираме още един час в обучението. Обучението надминава очакванията ми и съм много доволен!
 • Харесват ми междуличностните отношения в групата, казусите и игрите. Обратната връзка ми е изключително полезна. Теорията, подкрепена с примери, ми помага да разбера по-добре материала.
 • Всичко, което учихме за търговските преговори ми е от страхотна полза, дори в състояние на стрес. Благодаря ви, че ви има и ми давате такава подкрепа в толкова важен за мен момент! 
 • Страхотна методика! Не мога да разбера, защо този метод на преподаване не се практикува в университетите. Това преподаване никъде не можеш да го срещнеш.
 • Дава повече, отколкото цяла магистратура, а е четири пъти по-кратко.
 • С две думи: отвори ми очите!
 • Трябва и вие да го преживеете! Заслужава си!
 • Какво научаваме на обученията? Това, което не го пише в учебниците.
 • Преподавателите са всеотдайни и ни разкриват без резерви целия си опит и знания. Върхът са!
 • Има много положителни страни: мога да развия собствените си способности и да водя тренинг, да се усъвършенствам и да изчистя своето поведение пред аудитория! 100 процента съм за  този подход!
 • Трейнер и обучител съм в академия за лични и социални умения - от четири години се занимавам с фирмени и отворени обучения, и повече от осем години с консултации. През времетраенето на курса аз продължавах да водя обучения и имах възможноста да тествам някои от новоусвоените упражнения и подходи.Спокойно мога да кажа, че дори само тази помощ овъзмезди вложеното време и ресурси. Истината е, че както парите, които платих за курса, така и времето, което отделих за него са една инвестиция която многократно ми се възвърна. 

 

Продължителност:

Обучението представлява 6-месечен курс, който се организира в 14 съботно-неделни сесии (през седмица) с общ хорариум 224 часа.

Целева група:

Приемат се кандидати с изявен интерес и способности в консултирането, управлението на човешките ресурси, мениджмънта, които заемат или желаят да заемат водещи позиции в организацията и които се нуждаят от повишение на квалификацията си и усвояване на нови знания и умения – базисни и за напреднали:

 • практикуващи консултанти;
 • мениджъри от всички равнища;
 • специалисти по УЧР;
 • лица със собствен бизнес;
 • преподаватели;
 • студенти, бакалаври, магистри, докторанти;
 • управители на фондации;
 • и др.

Работи се в група от 10-12 души.

Ние осигуряваме пълен набор компетенции за успешно изпълнение на експертни функции, без оглед на равнище и характер на базисно образование, възраст, статус и т. н. Курсът ви развива не само като професионалисти от висока класа – мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, но ви подготвя и за консултанти, способни да обучават други.

Учебник:

Наличие на учебник в три части, включен в цената, съдържащ всичките модули на курса, както и пълен набор игри, тестове, симулации, казуси, теоретични и практически знания. Всеки модул има разработен сценарий за двудневен тренинг. Вие най-добре можете да оцените какво представлява и какво ви дава този труд, след като се запознаете с него – http://ngbconsult.com/book-1.

Сертификат:

Участниците получават сертификат на български и английски език за придобита консултантска квалификация с посочени 14-те теми и хорариум от 224 часа

 

Заключителният модул на 'ПроВизия' 2016-2017 г. - Жребчево, 10-11. 06. 2017

 Тематичен план на обучението:

 1. Психолого-антропологични предпоставки на организацията. Айсбрейкър. Групова динамика и управление на организационната промяна. Емоционална интелигентност.

 2. Теория и практика на организационното консултиране. Управление на човешките ресурси и маркетинг на консултантските услуги. Организационна диагностика. Съпротиви и преодоляването им.

 3. Полигон на мениджърските функции. Структурно и йерархично изграждане на организацията. Процесно ориентираните организации. Длъжностни характеристики. Нормативна регулация.

 4. Управленски решения – дърво на проблемите, дърво на целите. Стратегическо планиране. Кризисен мениджмънт. Авариен мениджмънт.

 5. Оперативен мениджмънт: планиране, регулация и координация на процесите, контрол. Управление на времето.

 6. Културологичен подход към организацията. Диагностика и развитие на организационната култура. Корпоративни неврози. Сливания и поглъщания и културна интеграция.

 7. Корпоративно предприемачество – специфика, моделиране, управление. Бизнес-план. Личностен профил на предприемача.

 8. Изграждане, управление и вдъхновяване на ефективни трудови екипи: стратометрична концепция, роли в екипа, мениджърска решетка, лидерството – функция на всекиго в екипа, дисфункционално лидерство, междуличностна съвместимост. Социометрия.

 9. Диагностика, изграждане и управление на информационна и комуникативна система в организацията. Прозорец на Джохари. Съпътстващи беседи.

 10. Усъвършенстване на търговската система на организацията – водене на бизнес преговори, стратегически маркетинг, личността на търговеца, ефективни продажби, обслужване на клиенти.

 11. Изграждане и управление на комплексна система за мотивация на персонала: мотивационен профил, мотивационни лостове, система за възнаграждение и стимулиране, социален пакет, мотивационен климат, мотивационна стратегия, мотивационен план.

 12. Разрешаване на конфликти и управление при кризи във взаимоотношенията. Медиация при разрешаването на конфликти. Стрес и справяне със стреса.

 13. Развитие на човешкия капитал – професионален подбор, атестационни процедури, центрове за оценка и развитие на кадрите, кариерно развитие.

 14. Дизайн и изпълнение на ефективни тренинг програми. Методи за обучение. Умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

 

ВОДЕЩИ:


Проф. дпсн Сава Джонев и Д-р Пламен Димитров


 

 

 

 

 

ПЕРМАНЕНТНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: целогодишен прием и компенсиращо взимане на пропуснати занятия със следващ цикъл.


ТАКСА-УЧАСТИЕ: 1560 лв.

Обучението се провежда в София.

С корпоративни клиенти се договарят индивидуални условия.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 25.09.2018 г.

ЗАПИСВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ КООРДИНАТОРА:

GSM: 0878 59 30 62

E-mail: office@ngbconsult.com


Нашите дипломанти:

До момента 375 дипломанти на програмата са преминали изцяло или частичво 14-те базисни теми на обучението и вече работят успешно като консултанти, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, ръководители на предприятия, развиват собствен бизнес, успешно напредват в кариерата си и се възползват по най-ефектен начин от наученото в курса.

Методология на обучението:

 • Методът на работа в програмата за обучение е лабораторно концептуално-поведенческо разширяване. Методиката възпроизвежда бъдещата практика на консултанта в лабораторните условия на учебната группа в игрова, дискусионна, диагностична и рефлексивна среда, която е еднакво приятна както за участниците в обучението, така и за бъдещите им клиенти.
 • Заедно с получаването на конкретни теоретични модели и технологични насоки за консултантска работа от водещите на програмата, участниците се окуражават и мобилизират за пълноценно използване в своето развитие на непосредствения си групов, емоционален и организационен опит, и личните си преживявания и наблюдения по време на обучението.
 • По време на курса, заедно с предвидените модули, по желание на участниците могат да бъдат разгледани допълнителни теми, свързани с диагностични методи, количествени и качествени методи за обработка на данни, разработване на собствени бизнес проекти.

 

Формите, които ще бъдат използвани в процеса на обучение, включват:

                                                         

                                                      

 

 

 • Размразяващи, релаксиращи и настройващи техники;
 • Сюжетно-ролеви игри;
 • Бизнес симулации;
 • Упражнения, решаване на казуси;
 • Диагностична и автодиагностична работа на участниците;
 • Дискусии в малки групи, работа в групи за собствен опит, обмяна на опит;
 • Пленарни сесии и междугрупови срещи;
 • Представяне резултати от изследвания;
 • Разработване на собствени тематични микро-проекти.
 • Кратки аудиторни лекции за изграждане на базисни теоретични структури на мисленето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективи:


След приключването на курса успешно завършилите получават свободен достъп до допълнителните модули на програмата – семинар “Работа за напреднали”, в който се провеждат дискусии, практикуми, участие в тренинг програми и консултантски проекти на секция “Професионални услуги” на Дружеството на психолозите в България като сертифицирани консултанти, работещи под супервизия.

УЧЕБНИК ПО "ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" УЧЕБНИК ПО "КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ"